Om Föreställningen

Detta verk är skapat utifrån ett personligt förhållande till platsen Gullaskruv och dess historia, men även i dialog med personer nu boende i samhället. Manus utgår ifrån dokumentära berättelser såväl som fiktiva historier. Som publik bjuds vi på en surrealistisk utflykt som ställer frågor om landsbygdens utvecklingsmöjligheter, attraktivitet och överlevnad.

Formen för ”Trekaffe i Gullaskruv” är ett styrelsemöte med byrådet. Ordförande leder sammankomsten, men även publiken förses med dagordning som tillika är föreställningens manus. Under ”mötet” fördelas ordet mellan både ”ordinarie styrelsemedlemmar” såväl som besökande publik. I denna lätt deltagarbaserade samvaro kommer vi få möta olika grupper. Grupper som med skiftande framgång, engagerat sig för byns utveckling. Där finns berättelser om glaskrossaraftnar, besök av UFO:n och stulna färdtjänstfordon. Publiken bjuds på musikalisk underhållning, dramatiserade scener och självklart kaffe med dopp. Under föreställningen sätts dagens bistra verklighet i en annan dager genom perspektivbyte, dels för de som redan bor i samhället, men även för den publik som kanske redan avfärdat landsbygden som ofarligt färdigavfolkad.

Trekaffe i Gullaskruv spelades Kl. 15:00 den 11,12 och 13 augusti 2023 i Gullaskruvs Folkets Hus. Varje speltillfälle var unikt och de tre föreställningarna skiljde sig åt genom publikens medverkan. Speltiden var ca 60 minuter.

Trailer Trekaffe i Gullaskruv